Logotyp jednostki organizacyjnej

Przedszkole Publiczne Nr 7 im. ”Bajkowej Przygody”Strona pełni funkcję BIP

Jesteś na: Strona główna / Nasze Przedszkole / Dyrektor

Dyrektor

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 7 im. Bajkowej Przygody

mgr Jolanta Kopeć
ul. Waryńskiego 19
41-250 Czeladź
tel. 032 265 17 70

Kompetencje dyrektora przedszkola:

1. Przedszkolem kieruje Dyrektor przedszkola.
2. Dyrektor w szczególności:
- kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,
- przyjmuje dzieci do przedszkola,
- sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego, poprzez aktywne działania prozdrowotne,
- współdziała z rodzicami i radą rodziców,
- współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
- wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,
- wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
3. Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
Dyrektor w szczególności:
- przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innych pracownikom,
- występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
- ocenia pracę nauczycieli,
4. Dyrektor przedszkola w realizacji swoich zadań współpracuje z Rada Pedagogiczną i Radą Rodziców.

Redakcja strony: Dyrektor Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Przedszkole nr 7
  • Pierwsza publikacja:Maślak Olga2016-02-19 19:55:31
  • Aktualizacja publikacji:Maślak Olga2016-02-19 20:37:06
  • Wytworzenie publikacji:Maślak Olga2016-02-19 20:37:03
  • Zatwierdzenie informacji:Maślak Olga2016-02-19 20:37:03
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
41-250 Czeladź, ul. Waryńskiego 19
e-mail: pp7[at]pp7.czeladz.pl
tel. 32 265 17 70

Dane adresowe

Przedszkole Publiczne Nr 7 im. ”Bajkowej Przygody”

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl