O nas

Misja

  • przygotowanie dzieci do odnoszenia sukcesów na miarę ich indywidualnych możliwości i radzenia sobie z trudnościami
  • zapewniamy poczucie bezpieczeństwa, troszczymy się o zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci
  • zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, kształcącą warsztat pracy, zapewniamy edukację dzieci na wysokim poziomie
  • dbamy o dobrą współpracę z rodzicami oraz ze środowiskiem lokalnym
  • w naszym przedszkolu wspólnie bawią i uczą się dzieci niepełnosprawne i zdrowe

Wizja

  • jesteśmy przedszkolem bezpiecznym
  • przyjaznym dzieciom, ich rodzicom i opiekunom oraz nauczycielom i pracownikom
  • pomagamy naszym wychowankom rozwijać umiejętności, zdolności i zainteresowania
  • zaspokajamy naturalne potrzeby ruchowe oraz kształtujemy u nich postawy prozdrowotne i proekologiczne
  • pomagamy w rozwijaniu postawy wzajemnej tolerancji
do góry