Strona główna/BIP/Informacje o kontrolach

Informacje o kontrolach

1. Kontrola sanitarna przeprowadzona przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej z dnia 29.01.2019 dotycząca kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

2. Kontrola przeprowadzona przez Inspektora z Wydziału Zamówień Publicznych i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Czeladź w dniach 01.04. - 12.04.2019 dotycząca gospodarki finansowej jednostki oraz prawidłowości realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących, realizacji obowiązku dostępu do informacji publicznej oraz realizacji zaleceń wydanych po kontroli przeprowadzonej w 2018 roku.

3. Kontrola przeprowadzona przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej z dnia 24.05.2019 dotycząca sekcji higieny dzieci i młodzieży.

4. Zdalna kontrola doraźna przeprowadzona przez Inspektora Kadr i Spraw Pracowniczych, Podinspektora Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej oraz Inspektora Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Czeladź w dniach 27.11. - 9.12.2020 dotycząca stopnia realizacji zadań z zakresu spraw pracowniczych,zapewnienia odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych oraz kierowanie działalnością przedszkola.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Przedszkole Publiczne Nr 7 im. ”Bajkowej Przygody”
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-08-13 12:55
Aktualizacja publikacji
Maślak Olga 2021-02-02 20:19
Wytworzenie publikacji
Olga Maślak 2021-02-02 20:18
Zatwierdzenie
Dyrektor 2021-02-02 20:18
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
18
do góry