Misja i Wizja

Wizja Przedszkola

Jesteśmy przedszkolem bezpiecznym, realizowane projekty, programy, innowacje mają dobrze przygotować dzieci do podjęcia nauki w szkole, umożliwić im wszechstronny rozwój osobowości oraz osiągnięcie sukcesu. Monitoruje i stymuluje rozwój psychiczny, emocjonalny i społeczny dziecka, budzi świadomość ekologiczną kształtuje uczucia patriotyczne poprzez pielęgnowanie tradycji przedszkolnych, rodzinnych narodowych, prowadzi profilaktykę zdrowotną poprzez edukację i sport. Przedszkole tworzy dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawanie otaczającej rzeczywistości

Misja Przedszkola

Wychowanie opieramy na takich wartościach jak: Prawda, Dobro, Miłość. W edukacji odwołujemy się do tradycji i historii naszego regionu, naturalnego zainteresowania dzieci działalnością twórczą , wdrażamy do zachowań prozdrowotnych i proekologicznych, a ponadto:

  • Respektujemy prawa dziecka
  • Indywidualizujemy proces opieki, wychowania i nauczania
  • Wpajamy pozytywne wartości społeczne i moralne
  • Tworzymy wspólny proces nauki i zabawy dzieci niepełnosprawnych i zdrowych
  • Wspieramy działania edukacyjne i wychowawcze rodziców
  • Analizujemy i oceniamy efekty swojej pracy.
do góry