Struktura

Dyrektor Przedszkola

mgr Jolanta Kopeć - nauczyciel dyplomowany

Rada Pedagogiczna

 • mgr Zofia Godek - nauczyciel mianowany (Z - ca dyrektora)
 • mgr Wioletta Molicka - nauczyciel dyplomowany
 • mgr Ewelina Świerzy - nauczyciel mianowany
 • mgr Olga Maślak - nauczyciel mianowany
 • mgr Magdalena Biniek - nauczyciel mianowany (język angielski)
 • mgr Agnieszka Waluszczyk - nauczyciel mianowany
 • mgr Anna Makulska - nauczyciel kontraktowy
 • mgr Bogusława Czaplińska - Głąb - nauczyciel mianowany (logopeda)
 • mgr Andrzej Mentel - nauczyciel dyplomowany (rehabilitant)
 • mgr ks. Łukasz Gładki - nauczyciel katecheta

Pracownicy obsługi i administracji

 • Mirosława Doroszko - intendent
 • Grażyna Buczyńska - woźna oddziałowa
 • Agnieszka Fijałkowska - woźna oddziałowa
 • Emilia Guza- woźna oddziałowa
 • Sylwia Kuzior - woźna oddziałowa
 • Wioletta Maroń - kucharka
 • Jolanta Jaros - pomoc kuchenna
 • Grzegorz Rzepka - konserwator
do góry