Struktura

 1. Dyrektor Przedszkola

mgr Jolanta Kopeć - nauczyciel dyplomowany

Rada Pedagogiczna

 • mgr Zofia Godek - nauczyciel mianowany (Z - ca dyrektora) 
 • mgr Olga Maślak - nauczyciel dyplomowany
 • mgr Magdalena Biniek - nauczyciel mianowany (język angielski)
 • mgr Agnieszka Waluszczyk - nauczyciel mianowany (pedagog specjalny)
 • mgr Anna Makulska - nauczyciel mianowany
 • mgr Joanna Pasek - nauczyciel mianowany
 • mgr Katarzyna Bierońska - nauczyciel początkujący
 • mgr Bogusława Czaplińska - Głąb - nauczyciel mianowany (logopeda)
 • mgr Konrad Siudyła - nauczyciel mianowany (rehabilitant)
 • mgr Agnieszka Kamińska - Janiak - nauczyciel dyplomowany (psycholog) 
 • mgr Jolanta Książek - nauczyciel dyplomowany (religia) 

Pracownicy obsługi i administracji

 • Emilia Guza - intendent
 • Grażyna Duda - woźna oddziałowa
 • Agnieszka Fijałkowska - woźna oddziałowa
 • Sylwia Kuzior - woźna oddziałowa
 • Katarzyna Musiał - woźna oddziałowa
 • Wioletta Maroń - kucharka
 • Monika Wierzbicka - pomoc kuchenna
 • Grzegorz Rzepka - konserwator
do góry